Un sostre de fulles

La crida de la natura

L’emissió de gasos d’efecte hivernacle no ha parat de pujar en les últimes dècades, disminuint no només la qualitat de l’aire sinó també disparant el ritme d’escalfament del planeta, a velocitats inèdites en la llarga història geològica de la Terra. Les actuacions d’acció climàtica tenen doncs el repte de reduir les emissions, potenciant per exemple la mobilitat sostenible i renaturalitzant la ciutat, fent-la més passejable. I és que amb accions com aquesta podríem arribar a evitar el 7% de les morts naturals a casa nostra!

I ara resoldrem un anagrama…

Perquè passejar a l’ombra d’aquests arbres del passeig Sunyer és un PLAER NAT!

Ja sabeu quina és la resposta?

Volem una pista!!!

Fixeu-vos en aquests arbres… PLAER NAT és l’anagrama!

Recordeu d’escriure-ho tot en majúscules!

Dóna'ns la solució!!!

La resposta és:

PLATANER