El retorn del cistell

Torna la compra a doll

Si bé potser recicleu tots els envoltoris que genereu, la taxa real de recuperació és d’un 81% i la de reciclatge d’un 66%. És per això que una de les accions que realitza la regidoria de Medi Ambient són campanyes de foment del reciclatge i millora de la recollida comercial de residus, a part de treballar en la resta d’accions relacionades amb els ODS que treballa l’Ajuntament. Així, el Pla de Prevenció de Residus de Reus busca aconseguir pel 2026 una reducció del 15% de residus respecte el 2010. Justament la ubicació de la regidoria sobre el Mercat Central ens porta a una de les accions més efectives per evitar al màxim la generació de residus: la compra a doll a les diferents parades del mercat.

Comencem amb una endevinalla…

Sóc rodó i vermell, al centre una M llueixo. A les portes del Mercat em trobareu i llavors sabreu a qui em refereixo.

Ja sabeu quina és la resposta?

Volem una pista!!!

Mireu les portes del mercat i veureu un cercle vermell amb una M. A quin astre s'assembla?

Recordeu d'escriure-ho tot en majúscules!

Dóna'ns la solució!!!

La resposta és:

SOL